Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2017

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.
[Praha se stala hostitelkou druhí mezinárodní konference univerzit vzdělávajících adiktology]
[Prague Hosted The Second International Conference of Universities Providing Addiction-specified Education]
Adiktologie, June, 17(2), 72-78.

 

Barták, M.
[Zaostředno na alkohol]
Adiktologie, June, 17(2), 80-81.

 

ORIGINAL ARTICLES

Nechanská, B., Drbohlavová, B., Csémy, L.
[Struktura mortality osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem v ČR v letech 1994–2013]
[Structure of Mortality of Persons Hospitalised for Alcohol Use Disorders in the Czech Republic from 1994 to 2013]
Adiktologie, June, 17(2), 84-91.

 

Gavurová, B., Koróny, S., Barták, M.
[Prevalencia užívania alkoholu a postoje k jeho užívaniu u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k socio-ekonomickým determinantom]
[The Prevalence and Perception of Drinking among Full-Time Slovak University Students in Relation to Socio-economic Determinants]
Adiktologie, June, 17(2), 92-106.

 

Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Popov, P., Gavurová, B., Dlouhý, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, M.
[Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období]
[Alcohol Use and Related Problems among Students of Social Work at Selected Universities in the Czech Republic and Slovakia – a Pilot Study of Risky Periods]
Adiktologie, June, 17(2), 108-117.

 

Kážmér, L., Orlíková, B.
[Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů]
[Temporal Trends and Risk Factors of Excessive Alcohol Consumption among Czech Adolescents]
Adiktologie, June, 17(2), 118-132.

 

Šejvl, J., Miovský, M.
[Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911–1915)]
[The First Specialised Residential Treatment Institution and Programme for Alcohol-Related Problems in the Historical Area of Bohemia and Moravia: Case Study of the First Residential Alcohol Programme in Velke Kuncice]
Adiktologie, June, 17(2), 134-146.

 

REVIEW ARTICLE

Miovský, M.
[Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince]
[Positive Effects of Moderate Alcohol Use on Human Health: the Futile Search for a Third Side of the Coin]
Adiktologie, June, 17(2), 148-160.

 

CASE STUDY

Broklová, L., Šťastná, L., Minařík, J.
[Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu]
[Depression and Alcohol Use Disorders]
Adiktologie, June, 17(2), 162-167.

 

MEDAILONKY

Popov, P.
[MUDr. Jan Šimsa – průkopník léčby závislostí a psychoterapie v Čechách]
Adiktologie, June, 17(2), 168-172.

 

Šejvl, J.
[Fluctuat, non mergitur: Bedřich Konařík]
Adiktologie, June, 17(2), 173-176.