ADDICTOLOGY

JOURNAL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

JOURNALE ARCHIVE

2 | 2017

EDITORIAL

Miovský, M.

[Praha se stala hostitelkou druhí mezinárodní konference univerzit vzdělávajících adiktology]

[Prague Hosted The Second International Conference of Universities Providing Addiction-specified Education]

Adiktologie, June, 17(2), 72-78.

 

Barták, M.

[Zaostředno na alkohol]

Adiktologie, June, 17(2), 80-81.

 

ORIGINAL ARTICLES

Nechanská, B., Drbohlavová, B., Csémy, L.

[Struktura mortality osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem v ČR v letech 1994–2013]

[Structure of Mortality of Persons Hospitalised for Alcohol Use Disorders in the Czech Republic from 1994 to 2013]

Adiktologie, June, 17(2), 84-91.

 

Gavurová, B., Koróny, S., Barták, M.

[Prevalencia užívania alkoholu a postoje k jeho užívaniu u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k socio-ekonomickým determinantom]

[The Prevalence and Perception of Drinking among Full-Time Slovak University Students in Relation to Socio-economic Determinants]

Adiktologie, June, 17(2), 92-106.

 

Petruželka, B., Barták, M., Rogalewicz, V., Popov, P., Gavurová, B., Dlouhý, M., Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, M.

[Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období]

[Alcohol Use and Related Problems among Students of Social Work at Selected Universities in the Czech Republic and Slovakia – a Pilot Study of Risky Periods]

Adiktologie, June, 17(2), 108-117.

 

Kážmér, L., Orlíková, B.

[Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů]

[Temporal Trends and Risk Factors of Excessive Alcohol Consumption among Czech Adolescents]

Adiktologie, June, 17(2), 118-132.

 

Šejvl, J., Miovský, M.

[Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911–1915)]

[The First Specialised Residential Treatment Institution and Programme for Alcohol-Related Problems in the Historical Area of Bohemia and Moravia: Case Study of the First Residential Alcohol Programme in Velke Kuncice]

Adiktologie, June, 17(2), 134-146.

REVIEW ARTICLE

Miovský, M.

[Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince]

[Positive Effects of Moderate Alcohol Use on Human Health: the Futile Search for a Third Side of the Coin]

Adiktologie, June, 17(2), 148-160.

 

CASE STUDY

Broklová, L., Šťastná, L., Minařík, J.

[Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu]

[Depression and Alcohol Use Disorders]

Adiktologie, June, 17(2), 162-167.

 

MEDAILONKY

Popov, P.

[MUDr. Jan Šimsa – průkopník léčby závislostí a psychoterapie v Čechách]

Adiktologie, June, 17(2), 168-172.

 

Šejvl, J.

[Fluctuat, non mergitur: Bedřich Konařík]

Adiktologie, June, 17(2), 173-176.