Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2012

Journale archive

EDITORIAL

Popov, P., Miovský, M.

[Vážení čtenáři…]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 5-6

 

ORIGINAL ARTICLE

Mravčík, V.

[Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR – průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid]

[HCV Treatment of Injecting Drug Users in the Czech Republic – Survey among Viral Hepatitis Treatment Centres]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 10-22

 

Vondráčková, P., Šmahel, D.

[Motivace u závislostního chování na internetu MMORPG hráčů]

[Motivation of MMORPG Players with Addictive Behaviour in Relation to Internet Use]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 24-34

 

Klimas, J.

[Interpersonálne vzťahy v priebehu užívania drog a liečby závislosti z pohľadu klientov/iek v terapeutickej komunite]

[Interpersonal Relationships during Drug Use and Addiction Treatment from the Perspective of Clients in a Therapeutic Community]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 36-45

 

REVIEW ARTICLE

Řehák, V.

[Přímo působící antivirotika – na prahu nové éry v léčbě infekce virem hepatitidy typu C]

[Direct-Acting Antivirals – on the Eve of a New Era of Hepatitis C Treatment]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 46-52

 

CASE STUDY

Pavlovská, A.

[Vliv nefunkční rodiny na vznik závislosti a důležitost matchingu a práce s motivací u závislého klienta]

[The Effect of a Dysfunctional Family on the Development of Dependence and the Importance of Matching and Motivational Therapy in Working with Dependent Clients]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 54-61

 

KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Reekers,J.

[Časopisy pro uživatele drog]

[Global Drug User Magazines]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 62-67

 

NETAD

Masaryk, R. L., Lášticová, B., Petrjánošová, M.

[V Bratislave prebehol jedenásty ročník konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku“ – tentokrát na tému diverzita]

Adiktologie, 2012 March, 12(1), 69-72