Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2001

Journale archive

EDITORIAL

Zábranský, T.

[Takhle to doPADlo]

[Time to PAD the hoof…]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 6-9

 

ORIGINAL ARTICLES

Gajdošíková, H.

[Nástin historie právní úpravy drogových trestných činů na historickém území Čech, Moravy a Slezska]

[Historical Outline of Legislative Arrangements Concerning Drug-Related Criminal Offences in the Historical Premises of Bohemia, Moravia and Silesia]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 14-21

 

Mravčík, V., Zábranský, T.

[Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR – syntéza dostupných dat]

[Estimation Of Prevalence Of Problem Users In The Czech Republic – Synthesis Of Available Data]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 22-42

 

Miovský, M., Zábranský, T., Bullington, B.B.

[Přehled výsledků substudie provedené s uživateli nelegálních psychoaktivních látek a pracovníky zdravotnických zařízení a významnými poskytovateli služeb uživatelům nelegálníích drog]

[Summary of Results of a Substudy Carried Out with Users of Illicit Psychoactive Drugs and Workers at Medical Facilities and Significant Providers of Services for Illicit Drug Users]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 44-79

 

Miovský, M., Gajdošíková, H., Skutilová, K., Zábranský, T., Bullington, B.B.

[Přehled výsledků substudie provedené s policisty, vyšetřovateli, kriminalisty a soudci ve vztahu k trestné činnosti uživatelů nelegálních drog: kvalitativní analýza]

[Summary of Results of a Sub-study Involvin Police Officers, Investigators, Criminologists and Judges and Dealing with Criminal Activities Committed by Users of Illicit Psychoactive Substances: Qualitative Analysis]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 80-96

 

Gajdošíková, H.

[Stručný výtah z materiálů poskytnutých Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR ve věci drogových trestných činů]

[Brief Extract of Materials Provided by the Office of the Supreme Prosectur of the Czech Republic over Drug-Related Criminal Offences]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 98-106

 

Mravčík, V., Zábranský, T.

[Sekundární analýza školních dotazníkových studií]

[Secondary Analysis of School questionnaire Surveys]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 108-123

 

Kalina,K.

[Vlastní náklady rodin pacientů / klientů v léčebném procesu]

[Private Costs of Families of Patients / Clients in the Treatment Process]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 124-130

 

DISCUSSION

Kalina, K.

[Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární prevence mimo systém veřejného zdravotního pojištění]

[Costs of Primary Prevention and Costs of Secondary and Tertiary Prevention Outside the Framework of Public Health Insurance]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 132-141

 

Zábranský, T., Miovský, M., Gajdošíková, H., Mravčík, V., Kalina, K., Vopravil, J.

[Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních (“pouličních”) drog v České republice 1998]

[Social Costs of Abuse of Illicit (Street) Drug in the Czech Republic in 1998]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 142-189

 

Zábranský, T.

[Analýza nákladů a výnosů trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu: ČR 2000]

[Costs and Benefit Analysis of the Implementation of Penalization of Possession of Illegal Drugs for Personal Use in the Czech Republic in 2000]

Adiktologie, 2001 December, 1(1S), 190-207