Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2012

Journale archive

EDITORIAL

Popov, P.

[Metadonová kauza v ČR: tragická souhra náhod, nebo “špička ledovce”?]

Adiktologie, 2012 December, 12(4), 276-277

 

ORIGINAL ARTICLES

Běláčková, V., Štefunková, M., Zábranský, T.

[Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 – Část II: náklady vymáhání práva]

[Social Costs of Road Accidents under the Influence of Alcohol and Illegal Drugs in the Czech Republic in 2007 – Part II: law enforcement costs]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 280–290

 

Královcová, O., Morávek, J.

[Straight edge: identita abstinenta]

[Straight Edge: a drug-free identity]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 292–300

 

Zeman, P., Trávníčková, I., Štefunková, M.

[Znalosti, názory a postoje občanů v oblasti drogové problematiky]

[Citizens’ Knowledge, Opinions, and Attitudes Concerning the Drug Issue]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 302–310

 

Kuklová, M.

[Srovnání základních charakteristik původních rodin pacientů závislých na návykových látkách s kontrolní skupinou]

[Basic Characteristics of Substance-addicted Patients’ Primary Families in Comparison with a Control Group]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 312–322

 

Foltová, L.

[Rodiče, nebo kamarádi? Aneb kdo má větší vliv na chování adolescenta?]

[Parents or Friends? Who has a more significant influence on adolescent behaviour?]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 324-333

 

REVIEW ARTICLES

Maierová, E.

[Patologické hráčství na herních automatech v České republice]

[Pathological Slot Machine Gambling in the Czech Republic]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 334-343

 

Štěpánková, L., Králíková, E., Kmeťová, A.

[Evropské konference a projekty o kontrole tabáku – ohlédnutí za rokem 2011]

[European Tobacco Control Conferences and Projects – a review of the 2011 activities]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 344-348

 

Riesel, P.

[Co mají vědět rodiče, partneři a další příbuzní pacientů o léčbě a doléčování nemocných trpících drogovou závislostí]

[What Addicts’ Parents, Partners, and Other Relatives Should Know about Drug Treatment and Aftercare]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 350-356

 

PRACTICE

Lávičková, J., Titman Staňková, N., Titman, M.

[Metoda tematické analýzy aplikovaná na vybraných aspektech kazuistického případu]

[Thematic Analysis Method Applied to Selected Aspects of a Case Study]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 358-365

 

Zvolská, K.

[Zpráva z odborné stáže v Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic – porovnání s léčbou závislosti na tabáku v ČR]

[Report from Internship at the Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic – Comparison with the Treatment of Tobacco Dependence in the Czech Republic]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 366-372

 

SHORT REPORT

Běláčková, V., Šimůnková, M.

[Obor adiktologie a jeho popularizace – základní terminologie, fakta a výsledky výzkumu očima novinářů]

[Popularisation of Addictology: Journalists’ Perceptions of the Basic Terminology, Facts, and Research Results]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 374-380

 

NETAD

Babot, T. F., McGovern, T.

[Kapitola 11, Dantovo peklo: sedm smrtelných hříchů, kterých se lze dopustit při pzblikování vědeckých prací, a jak se jim vhnout]

Adiktologie, 2012 December, (12)4, 381-384