Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2009

Journale archive

EDITORIAL

Zima, T.

[Vážení čtenáři…]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 5-6

 

Miovský, M.

[Vážení čtenáři…]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 7-7

 

ORIGINAL ARTICLES

Jurystová, L., Gbarhelík, R., Miovský, M.

[Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged školními metodiky prevence]

[“Unplugged” Primary Prevention Programme – Evaluation of the Implementation Process by School Prevention Workers]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 10-19

 

Lejčková, P., Mravčík, V.

[Mortaity of Hospitalized Drug Users in the Czech Reublic]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 20-28

 

REVIEW ARTICLES

Netík, V.

[Problematika benzodiatepinových reparátů u geriatrických pacientů v ČR]

[Prescription of Bentodiazepines for Geriatric patients in the Czech Republic]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 30-34

 

Okruhlica, Ľ.

[Medicína založená na dôkazoch a drogová politika]

[Evidence-Based Medicine and Drug Policy]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 36-43

 

STUDENT PAPER

Dolejš, M.

[Školní metodici prevence v Olomouckém kraji – analýza pracovních podmínek]

[Prevention Workers in the Olomouc Region – Analysis of Work Consition]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 44-51

 

DISCUSSION

Nešpor,K.

[Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti]

Adiktologie, 2009, March, 9(1), 52-57