Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2005

Journale archive

EDITORIAL

Vobořil, J.

[Vážení čtenáři…..]Adiktologie, 2001 December, 5(4), 481-482

 

REVIEW ARTICLES

Pešek, R., Kotrbová, K., Masár, O., Vurm, V.

[Racionální analýza významných faktorů terapeutické účinnosti svépomockého společenství Anonymních alkoholiků]

[Rational analyzes of meaningful facors implicating therapeutic effect of self-supportive fellowship Alcoholics Anonymous]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 488-501

 

BRIEF COMMUNICATION

Tumpachová, N.N.

[Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách]

[Evaluation of Changes in Sense of Life during Psychotherapy for Clients with Addiction Behaviour]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 504-515

 

Lejčková, P.

[Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence]

[Non-Czech internet information sources in the field of primary prevention]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 516-521

PRACTICE

Hampl, K.

[Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek]

[Outpatient healtcare ensurance of patients with the substance abuse problems]

Adiktologie, 2001 December, 5(4), 524-531

 

Inteview with Grof, S.

[Psychological, Philosophical, and Spiritual Dimensions of LSD Psychotherapy – III. part]Adiktologie, 2005 October, 5(4), 532-549