Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2003

Journale archive

EDITORIAL

Šulcová, A.

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 5-7

 

REVIEW ARTICLES

Šulcová, A., Goldberg, S.R.

[The neurobiology of methamphetamine abuse]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 12-23

 

Nováková, J., Šulcová, A.

[K teorii senzitizace u látek vyvolávajících závislost

[Drugs of abuse sensitization theory]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 24-32

 

Tzschentke, T.M.

[The role of sensitization in drug addiction]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 34-48

 

Šlamberová, R.

[Užívání opiátů během těhotenství vyvolává dlouhodobé změny u vyvíjejícího se organismu]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 50-59

 

ORIGINAL ARTICLES

Landa,L.,Pistovčáková, J., Šulcová, A.

[Zkřížená behaviorální senzitizace kanabinoidem k účinkům metamfetaminu na lokomočněpátrací aktivitu myší

[Behavioural cannabinoid cross-sensitization to the effect of methamphetamine of exploratory/locomotor behaviour in mice]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 62-69

 

Miovský, M., Broža, J., Šťastná, L.

Analýza systému koordinace a řízení krajské protidrogové politiky

[Regional Drug Policy Coordination and Managament System Analysis]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 70-89

 

BRIEF COMMUNICATION

Králíková, E.

[Škála závislosti na cigaretách – nová možnost hodnocení

[The Cigarette Dependence Scale – New evaluation possibility]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 92-97

 

PRACTICE

Valnoha, J.

[Kvalitativní analýza drogy “extáze” jako forma kontaktní práce s uživateli syntentických drog]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 100-107

 

Tymal, M.

[O možnosti motivace klienta na spirituální rovině v rámci bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti]

Adiktologie, 2003 December, 3(2), 108-113