Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2012

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.

[Vážení čtenáři…]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 76-77

 

ORIGINAL ARTICLE

Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H.

[Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou]

[Combination of Prescribed Opioid Analgesics with Alcohol or another Illegal Drug]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 80-88

 

Burešová, Z., Vacek, J.

[Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování]

[Alcohol among Students at the 1st Faculty of Medicine of Charles University: Prevalence of Use and Associated Risk Behaviours]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 90-100

 

Běláčková, V., Zábranský, T., Štefunková, M., Langrová, M.

[Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 – Část I: zdravotní náklady]

[Social Costs of Road Accidents under the Influence of Alcohol and Illegal Drugs in the Czech Republic in 2007 – Part I: Health-related Costs]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 102-113

 

REVIEW ARTICLE

Vondráčková, P., Šťastná, L.

[Epidemiologie užívání alkoholu ve světě a v ČR: spotřeba, abúzus, závislost, morbidita a mortalita]

[Epidemiology of Alcohol Use in the World and the Czech Republic: Consumption, Misuse, Addiction, Morbidity, and Mortality]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 114-127

 

Štefunková, M.

[Alkohol, násilí a kriminalita z kriminologické perspektivy]

[Alcohol, Violence, and Crime from a Criminological Perspective]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 128-136

 

Vacek, J., Vondráčková, P.

[Přístup harm reduction k užívání alkoholu]

[Harm reduction approach to alcohol use]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 138-151

 

SHORT COMMUNICATION

Šucha, M.

[Alcohol ignition interlocks „Alcolock“ – účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu]

[Alcohol Ignition Interlock (“Alcolock”) as an Effective Tool to Prevent Drink Driving]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 152-157

 

DISCUSSION

Riesel, P.

[Závislost a veřejné zdraví]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 158-160

 

NETAD

Čablová, L.

[Svépomocné skupiny]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 161-163

 

Klíč, M.

[A kluby České republiky]

Adiktologie, 2012 March, 12(2), 163-164