Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2006

Journale archive

EDITORIAL

Novotný, V.

[Prezerám si posledné čísla…]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 435-436

 

ORIGINAL ARTICLES

Radimecký, J.

[Když dva dělají totéž…: Srovnávající analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky na období od roku 2005]

[When two do the same…: Comparative analysis of the EU and Czech drug strategies from 2005 onwards]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 442-452

 

Nepustil, P.

[Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení]

[Transformation of drug users identity after prison relase]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 454-464

 

REVIEW ARTICLES

Oláh, Z.

[Ovplyvnenie oka a zrakových vnemov psychotropnými látkami]

[Effects of psychoactive substances on the eye and the visual functions]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 468-475

 

PRACTICE

Ochaba, R., Tóth, K.

[Poradenský proces v poradni na odvykanie od fajčenia a medzinárodné odporúčnania]

[Counselling Process in a Smoking Cessation Centre and International Recommendations]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 478-491

 

Jeřábek,P.

[Osobnostní  dispozice k drogové závislosti: Klinický pohled]

[Personality Dispositions to Drug Dependence: A clinical perspective]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 492-505

 

Vondráčková, P.

[Klinický pohled na stav soudní ochranné léčby protialkoholní a protitoxikomanické ve zdravodických zařízeních v ČR]

[Clinical Perspective of Court Imposed Compulsory Alcohol and Drug Treatment in Czech Healthcare Facilities]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 506-512

 

Martnová, V.

[Certifikace programů pripární prevence užívání návykových látek]

[Certification of Additive Substance Use Primary Pevention Programmes]

Adiktologie, 2006 December, 6(4), 514-519