Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2017

Journale archive

EDITORIAL

Dvořáček, J.

[Práce na reformě adiktologie byly zahájeny]

Adiktologie, December, 17(4), 244-245.

 

Kulhánek, A.

[Nahradí adiktology roboti?]

Adiktologie, December, 17(4), 246-247.

 

ORIGINAL ARTICLES

 

Charvát, M., Švachová, L.

[Diagnostika vybraných kognitivních a exekutivních funkcí u osob léčených se syndromem závislosti na alkoholu a její využitelnost v léčbě a doléčování]

[Assessment of Selected Cognitive and Executive Functions in Patients Treated for Alcohol Use Disorders and Its Usability in Treatment and Aftercare]

Adiktologie, December, 17(4), 250-260.

 

Malinovská J., Mravčík, V.

[Problémové užívání opioidů mezi klienty nízkoprahových kontaktních center v Praze: dotazníkové šetření]

[Problem Opioid Use among Clients of Low-threshold Drop-in Centres in Prague: Questionnaire Survey]

Adiktologie, December, 17(4), 262-271.

 

Šejvl, J., Barták, M.

[Počátky ústavní léčby závislosti na alkoholu v českých zemích počátku 20. století v kontextu veřejného zdravotnictví]

[The Beginnings of the Institutional Treatment of Alcohol Dependence on Czech Territory in the Early 20th Century in the Context of Public Health]

Adiktologie, December, 17(4), 272-280.

 

REVIEW ARTICLE

Malinovská, J., Mravčík, M.

[Vývoj problémového užívání opioidů na území České republiky: literární přehled]

[Development of Problem Opioid Use on the Territory of the Czech Republic: a Literature Review]

Adiktologie, December, 17(4), 282-291.