Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2011

Journale archive

EDITORIAL

Zima, T.

[Vážené kolegyně, Vážení kolegové ….]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 3-5

 

Babor, T.F.

[Public Helth Science and the Global Strategy on Alcohol]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 7-8

 

COMMENTARS

Popov,P.

[Další “šuplíkový dokument”?]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 12-15

 

McGovern, T.F., Manning, S., McMahon, T.

[Glogální strategie SZO pro omezování škodlivého užívání alkoholu (2010): Vice a výzvy]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 16-18

 

DOCUMENT

Světová zdravotnická organizace

[Globální strategie pro omezování škodlivého užívání alkoholu]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 20-37

 

SHORT COMMUNICATION

Vobořil, J.

[Český projekt ochrany dětí a mládeže před zneužíváním alkoholu a jiných návykových látek v kontextu Globální strategie pro omezování škodlivého užívání alkoholu SZO]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 38-40

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Javakhishvili, D., Sturua, L., Otiashvili, D., Kirtadze, I., Zábranský, T.

[Drogová situace v Gruzii – stručný přehled]

[Overview of the Drug Situation in Georgia]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 42-51

 

NEEDS ASSESSMENT

Kirtadze, I., Otiashvili, D., Javakhishvili, D.J.

[Analýza potřeb v oblasti adiktologického vzdělávání v Gruzii]

[Educational Needs in the Sphere of Addictology in Georgia]

Adiktologie, 2011 March, 10(3), 52-60