Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2015

Journale archive

EDITORIAL

Králíková, E.

[Adiktologie a závislost na tabáku]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 112-113

 

ORIGINAL ARTICLES

Diniz, A., Goncalves, J., Monteiro, S., Pereira, A.

[Charakteristika starších dospělých a seniorů s látkovou závislostí]

[Characterisation of Older Adults and the Elderly with Substance Abuse]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 116-123

 

Brutovská, O., Orosová, O.

[Vytvorenie na adjektívách založenej metódy na meranie prototypov konzumentov alkoholu medzi vysokoškolákami]

[The Development of an Adjective-based Method for Measuring Drinker Prototypes among University Students]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 124-136

 

Licehammerová, Š.

[Problematika gamblingu: Metasyntéza kvelitativních výzkumů z roku 1998 – 2015]

[Gambling: Metasynthesis of Qualitative Research from 1998 – 2015]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 138-149

 

Novotná, P., Vacek, J.

[Užívání návykových látek na freeparties: terénní dotazníkové šetření 2012]

[Drug Use at Free Parties: Field Survey 2012]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 150-162

 

REVIEW ARTICLE

Šídová, M., Šťastná, L.

[Kouření v těhotenství]

[Smoking during Pregnancy]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 164-172

 

Šucha, M., Šťastná, L.

[Chování účastníků dopravního provozu]

[The Behaviour of Road Users under the Influence of Alcohol]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 174-182

 

DISKUZE/DISCUSSION

Riesel, P.

[O potřebě naplňovat a rozvíjet ambulantní léčbu závislých pacientů]

Adiktologie, 2015 June, 15(2), 183-190