Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2014

Journale archive

EDITORIAL

Nechanká, B.,Mravčík,V., Popov,P.

[Národní registr léčby uživatelů drog]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 364-365

 

Sklenář, O.

[“Zahájení diskuse” aneb řešme problémy v celém kontextu]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 366-367

 

ORIGINAL ARTICLES

Kuznetsov, V.N., Soloviev, A.G.

[Group Psychotherapy of Relatives of Patients with Drug Dependence: A Qualitative Approach to Social IdIentity]

[Skupinová psychoterapie rodinných příslušníků pacientů se závislstí na návykových látkách: kvalitativní přístup k sociální identitě]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 370-380

 

Běláčková,V., Zábranský, T.

[Transformation of the Marijuana Market in the Czech Republic – from Free – of – charge Outdoor Cannabis to a Competitive Market with indoor Products]

[Transformace marihuanového trhu v České republice – od “venkovek” zdarma po konkureční prostředí na trhu s “indoor produkty”]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 382-391

 

Miovský,M.,Čablová, L., Kalina, K., Šťastná, L.

[The Effects of ADHD on the Course and Outcome of AddictionTreatment in Clients of Therapeutic Communities: research design]

[Vlid ADHD na půběh a výsledek léčby závislosti u klientů terapeutických komunit: design výzkumného projektu]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 392-400

 

Gabrhelík, R., Orosová, O., Miovský, M., Voňková, H., Berinšterová, M., Minařík, J.

[Studying the Effectiveness of School-based Universal Prevencion Interventions in the Czech Republic and Slovakia]

[Výzkum efekivity preventivních opatření všeobecné školní provence v České repubice a na Slovesku]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 402-408

 

Běláčková, V., Zábranský, T.

[Assesing the Users’ Risk in the Shift towards Indoor Cannabis Cultivation – the Case of the Czech Republic]

[Posouzení rizik plynoucích pro uživatele konopí z posunuk indoor vypěstpvaným odrůdám – případ České republiky]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 410-418

 

REVIEW ARTICLE

Skopalová, B.

[Vliv alkoholu na zdravotní stan seniorů]

[The Influence of alcohol on Helth Status of Seniors]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 420-427

 

SHORT REPORT

Horák, M., Verner, N., omerlíková, K.

[Efficacy of Drug Rehab Centres in Nicaragua, Peru and Ccech Republic]

[Efektivita terapeuticých zařízení pro uživatel drog v Nikaragui, Peru a v České republice]

Adiktologie, 2014 December, 14(4), 428-439