Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 /2011

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.

[Vážené dámy a pánové, čtenáři časopisu Adiktologie, …]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 129-130

 

ORIGINAL ARTICLE

Staňková, N., Vacek, J.

[Klient substituovaný buprenorfinem v doléčovacích zařízeních v kontextu skupinové psychoterapie]

[Clients on Substitution with Buprenorphine in Aftercare Facilities: The Group Therapy Context]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 134-141

 

Slezáková, S., Okruhlica, L.

[Motivácia na liečbu hepatitídy C u užívatelov psychoaktívnych látok]

[Motivation for Treatment of HCV Infection among Drug Users]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 142-146

 

Hudáková, A., Magurová, D.

[Chronický alkoholizmus žien verzus kvalita ich života]

[Chronic Alcoholism among Women versus their Quality of Life]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 148-154

 

REVIEW ARTICLE

Štefunková, M.

[Drogy a kriminalita – jaký je mezi nimi vztah?]

[Drugs and Criminality – What is their Relationship?]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 156-164

 

Snopková, S., Havlíčková, K., Polák, P., Husa, P., Němeček, V., Malý, M.

[Aktuální rysy pandemie HIV]

[Current Features of the HIV Pandemic]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 166-171

 

Snopková, S., Havlíčková, K., Polák, P., Husa, P.

[Aktuální možnosti léčby HIV infekce]

[HIV Infection: Current Treatment Options]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 172-178

 

Králíková, E., Štěpánková, L.

[Kouření tabáku, základní fakta a sociální souvislosti]

[Tobacco Smoking: Basic Facts and Social Correlations]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 180-185

 

PRACTICE

Gabrhelíková, P.

[Trestněprávní systém podporující efektivitu léčby aneb poznámky ze stáže v Londýně]

[Criminal Justice-Based Effective Drug Treatment. Notes from the London Practice Visit]

Adiktologie, 2011 November, 11(3), 186-191