ADDICTOLOGY

JOURNAL

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

JOURNALE ARCHIVE

1 | 2017

EDITORIAL

Mravčík, V.

[Větší než malé množství alkoholu a marihuana z Moravy]

Adiktologie, March, 17(1), 4-5.

 

ORIGINAL ARTICLES

Ostrovský, O.

[Offline vs. online hráči: Systematická přehledová studie srovnávající uvedené formy hazardního hraní]

[Land-based vs. Online Gamblers: Systematic Review Comparing These Forms of Gambling]

Adiktologie, March, 17(1), 8-20.

 

Chládková, N., Miovský, M.

[Pilotní studie komorbidity poruch příjmu potravy s užíváním návykových látek a možnosti jejího psychoterapeutického ovlivnění]

[Psychotherapeutic Responses to Comorbidity of Eating Disorders and Substance Abuse: a Pilot Study]

Adiktologie, March, 17(1), 22-32.

 

Šucha, M., Šťastná, L., Zámečník, P.

[Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu]

[Personality Characteristics of Drink Drivers]

Adiktologie, March, 17(1), 34-44.

 

Tomšik, R., Dolejš, M., Čerešník, M., Suchá, J., Skopal, O.

[Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA)]

[High-risk Behaviours among Grammar School Students in the Czech Republic (representative research using the VRCHA Questionnaire)]

Adiktologie, March, 17(1), 46-55.

 

DISKUZE

Riesel, P.

[Příspěvek ke studiu vlivu spirituality na vznik a rozvoj závislosti na drogách a na následné změny identity postižených osob a možné způsoby léčby]

Adiktologie, March, 17(1), 56-62.

 

RECENZE

Šťastná, L.

[M. Grohol – Klinický manažment závislosti od alkoholu]

Adiktologie, March, 17(1), 64.

 

Morávek, J.

[Zrychlující se, nikoli „zcela sjetá“ společnost (N. Ohler – Blitzed: Drugs in Nazi Germany)]

Adiktologie, March, 17(1), 65-66.

 

Švadlenová, J.

[K. Nešpor – Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše]

Adiktologie, March, 17(1), 66-68.