Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2010

Journale archive

EDITORIAL

Hanuš, O. L.

[Proč už (či dosud) neléčíme konopím?]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 77-78

 

Zábranský, T., Běláčková, V., Škrdlantová, E.

[Léčebné využití konopí v České republice]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 79-81

 

ORIGINAL ARTICLE

Mravčík, V., Nečas, V.

[Testování infekčních chorob jako součást prevence a snižování rizika infekcí mezi injekčními uživateli drog v ČR / Testing of Infectious]

[Diseases as a Part of Preventive and Harm Reduction Measures Targeted at Infectious Diseases among Injecting Drug Users in the Czech Republic]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 84-90

 

REVIEW ARTICLES

Gabrhelík, R., Šťastná, L., Holcnerová, P., Miovský, M., Minařík, J.

[Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu]

[Methamphetamine Dependency Treatment: Topical Issues]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 92-100

 

Urbánek, P.

[Virová hepatitida C]

[Viral Hepatitis C]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 102-109

 

Holcnerová (Vondráčková), P., Vacek, J.

[Využití internetu v léčbě abúzu a syndromu závislosti na alkoholu]

[The Internet in the Prevention and Treatment of Alcohol Use Disorders]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 110-117

 

STUDENT PAPER

Šídová, M., Šťastná, L.

[Kvalita života v léčbě hepatitidy C uživatelů nelegálních návykových látek v nestátním zdravotnickém zařízení REMEDIS]

[The Quality of Life in Illegal Drug Users Treated for Hepatitis C in the REMEDIS Health Care Institution]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 118-128

 

DISCUSSION

Miovský, M.

[Nové výzvy, nebo stejná témata v novém kontextu? Výroční konference International Society of Addiction Journal (ISAJE) 2010]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 130-132

 

Radimecký, J.

[Tři roky, čtyři měsíce a jedenáct dnů Kamila Kaliny]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 132-133

 

REVIEW

Hekelová, Z.

[Plamínek, J.: Vzdělávání dospělých]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 134-135

 

Šejvl, J.

[Nožina, M., Vaněček, M.: Mandragora, morfin a kokain – Drogový problém v českých zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu]

Adiktologie, 2010 June, 10(2), 136