Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2009

Journale archive

EDITORIAL

Jeřábek, P.

[Na okraj XV.Celostátní konerence Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 5-6

 

ORIGINAL ARTICLES

Okruhlica, Ľ.

[Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením]

[The Myth of Dependency always Being a Chronic Disease]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 10-15

 

Nepustil, P.

[Jde to i bez léčby: Proces transformace identity po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu]

[You Can Make twithout Treatment: Transforming Identity after Quitting Long-term Methampetamine Use]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 16-24

 

REVIEW ARTICLES

Radimecký, J.

[Heroin – zázračný lék, jenž se (ne)změnil v jed, aneb některé oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích]

[Heroin – a Miracle Drug which Turned (or did nit) into Poison, or Some Popular Myths and Stereotypes about Heroin and its Users]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 26-35

 

Kalina, K.

[Drogy, Mýty a politika (o sexu nemluvě)]

[Drugs, Myths, and Policy/Politics (not to Mention Sex)]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 36-45

 

CASE STUDY

Havlová, K.

[Mýty o doléčovacím procesu]

[Mythsin the aftercare process]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 46-51

 

Mikota, V.

[Podíl intrapsychické nerovnováhy při vzniku, udržování a léčbě adiktivních poruch]

[The Rola of Intrapsychic Imbalance, and Treatmentof Additive Disorders]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 52-59

 

DISCUSSION

Miovský, M.

[Aktuální problémy a další směřování Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP: Ohlédnutí za diskuzí na XV. konferenci Společnosti v Měříně]

Adiktologie, 2009 December, 9(4s), 60-64