Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2001

Journale archive

EDITORIAL

Höschl. C.

Řehan, C.

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 3-5

 

ORIGINAL ARTICLES

Mravčík, V., Zábranský, T.

[Dotazníkový průzkum injekčního užívání drog v lékárnách Čeké republiky]

[The estimate of the intrarenous drugu se in Czech Republic: questionaire survey in macies]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 10-21

 

Šulcová, A.

[Behaviorální modely látkových závislostí]

[Behaviorral models of drugdependence]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 22-27

 

Csémy, L.

[Anomie a užívání návykových láteku dospívajících]

[Anomie ans substance use in adolescents]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 10-37

 

REVIEW ARTICLES

Hartnoll, R.L.

[Opiáty, prevalence a demografické faktory]

[Opiates:prevalenceand demographic factors]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 40-51

 

Kalina, K.

[Jaká péče je kvalitní? – Zajišťování a hodnocení kvality ve službách v programech pro drogově závislé]

[What care isof thehigh quality? – Quality assurance and evaluation in the service and programmes for drug addicts]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 52-68

 

Miovský, M.

[Kvalitní přístup ve výzkumu závislostí: teoretická východiska a aplikační možnosti]

[The qualitative approach in research of addictions: theoretical resourses  and possibilities of application]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 70-83

 

Hrdina, P.

[Problémy evidence a dokumentace klientů nízkoprahových zařízení]

[The problem od clientsevidence and documentation in lowthreshold in centers]

Adiktologie, 2001 March, 1(1), 84-93