Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2010

Journale archive

EDITORIALY

Jeřábek, P.

[Quo vaditis, adiktologické guidelines?]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 5-8

 

Kalina, K.

[Nedoporučitelné „Doporučené postupy“]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 9-13

 

ORIGINAL ARTICLE

Dreslerová, V., Dresler, J.

[Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními pacienty]

[Pilot Study of Tobacco Dependence among Schizophrenia Patients]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 16-25.

 

Ochaba, R.

[Postoje a skúsenosti mládeže na Slovensku s alkoholom a tabakom]

[Young People’s Attitudes to and Experiences with Alcohol and Tobacco in Slovakia]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 26-34.

 

REVIEW ARTICLE

Šťastná, L., Adámková, T., Chomynová, P.

[Užívání drog v národnostních menšinách v ČR]

[Drug Use among Ethnic Minorities in the Czech Republic]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 36-44.

 

STUDENT PAPER

Maierová, E.

[Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uživatele návykových látek]

[Self-Esteem of Clients in an Aftercare Programme for Substance Users]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 46-54.

 

PRACTICE

Guryčová, Z.

[Perorální aplikace pervitinu formou želatinové kapsle]

[Oral Application of Pervitin with a Gelatine Capsule]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 56-62.

 

Rùžička, M.

[Krátký intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých na stimulantech]

[Brief Intervention Programme: Outpatient treatment of People Addicetd to Stimulants]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 64-67.

 

REVIEW

Honzák, R.

[HARVEY, B., Milkman, H. B., Stanley, G., Sunderwirth, S. G.: Craving for ecstasy and natural highs. A positive approach to mood alteration]

Adiktologie, 2010 March, 10(1), 68-71.